Usporiadateľ

GOTHOOM PRODUCTIONS, s.r.o.

M.R.Štefánika 44

968 01 Nová Baňa

Slovensko

Kontakt:

mobil: +421 903 542 371

Tel./Fax: +421 685 02 38